2014. május 5., hétfő

Infra-vékony, mint a test és lélek kapcsolódása


"Infra-vékony" című grafikám. A grafika elkészültéhez az ötletet Marcel Duchamp képzőművész egy rövid, titokzatos mondatában szereplő szó: az infra-vékony adta, amely szót kötik a kvantumfizikában használt energia fogalmához is, illetve Beke László szerint olyan kapcsolatokat jelent, melyek egybetartoznak, azonban egymással mégsem érintkezhetnek: például az élet és halál, illetve olyan időben és térben közel álló fogalmak, kapcsolatok, amelyek a végtelenbe közelítenek egymáshoz, de sosem kapcsolódnak össze (pl.: matematikában a hiperbola).

A teljes Duchamp-i mondat így hangzik: "Amikor a dohányfüst érződik, annak szájából is, aki kileheli, a két illat infra-vékony révén forr össze."

Az én értelmezésemben, melyet a grafika is jelez, a test és lélek, élet és halál kapcsolódásait fejezi ki a grafikám.kapcsolódásai
A felhők és a föld határán lévő vékony aranysárga vízszintes vonal - amely az infra-vékony kifejezést szimbolizálja - egyben utal a Bibliában, a Prédikátor könyvében található ezüstkötél szóra is, amely szintén a lélek és a test összeköttetésének finom, infra-vékony létére utal, amelynek elszakadása, a halált jelenti, és a visszatérést a Forráshoz, magához Istenhez:
"Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba." (Prédikátor Könyve 12,6)


A tapasztalat és a valóság egysége: a meghallgatott ima

A tapasztalat és a valóság egysége: a meghallgatott ima

Amit imáinkban hittel kérünk, az már Istenben valóság, hiszen Ő nem az időben, hanem a felett, az időtől függetlenül létezik. Ami Istenben már valósággá lett imáink által, azt nekünk, emberként az előttünk lévő jövőben - mivel mi az idő linearitásában létezünk - el kell jutnunk az időben arra a pontra, ahol a Krisztusban lévő valóság, tapasztalatunkká válik számunkra. Ha ide elérkezünk az ember ekkor mondja: "végre meghallgatott az Úr..." Pedig az Úr, ha hittel kérünk, már akkor meghallgatta imánkat, mikor először kértük, abban a pillanatban Istenben valósággá lett; csak emberként el kell jutnunk időben arra a pontra, ahol tudatunk, tapasztalatunk eggyé válik a valósággal.