2009. november 28., szombat

0. nap
Az utolsó nap

Ezt a két munkámat a Biblia első két mondata, illetve Péter 2. levele 3. részének 10. verse alapján készítettem el. Ez a két rész az Írásban a Föld kezdetét és a végét írja le. Több munkámban is szívesen mutatok be végleteket, ellentétes pólusokat; ebben a munkában is egy ilyen - időbeli - végpontokat mutatok be. A két kép egybetartozik, melyek kompozíciója és a rajta szereplő forma (kör) mérete, és elhelyezkedése megegyezik. Ezzel arra utalok, hogy a Föld, mely megteremtetett, ugyanabban a formában, stabilan megmarad a végső napig, mikor majd megszűnik az általunk ismert formában létezni.

A 0. napot a Biblia első sorai nem nevezik meg, de az első nap előtti cselekményeket is megtaláljuk leírva: "Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A Föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött." (1 Mózes 1,1-2) Ez, a végtelen mélységben, az ősi ködben lebegő sötét, kietlen Földgolyó jelenik meg ezen a festményemen. (Csak az első nap kezdetekor - ezek után - jelenik meg a világosság, a fény (a Nap), - 1 Mózes 1,3. Tehát a sötétség már a fény előtt létezett. Amely számomra arra is utal - vallásfilozófiailag - hogy Lucifer (a Fényhozó) lázadása már az első nap előtt, a 0.napon (vagy még azelőtt) történhetett meg, így maga a sötétség, amely az Írás 2. versében szerepel, magát a bukott Lucifert, azaz a Sátánt is szimbolizálhatja.)

A képpárnak az Az utolsó nap című darabját a már fentiekben említett Péter 2. levele 3. részének 10. verse alapján készítettem el, amely így hangzik: "De elfog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek." Ezt a kataklizmát jelképezi a vörös földgolyó, amely a jéghideg űrben lebeg. A képen látható fekete háttérrel az űr hidege mellett a végre, a tér és idő befejezettségére is utalok.

2009. november 21., szombat

Álom 1.

Ezt a grafikát egy álmomban láttam. Az álmomban egy kiállításon jártam, ahol eddig számomra ismeretlen képeket láttam. Ez az egy kép volt az, amely megmaradt és tisztán emlékeztem rá, ébredésem után is. Így lefestettem.
Álom 2.

Ezt a festményt szintén egy álmomban láttam. Az álomban egy ember gyűjteményét nézegettem egy teremben. Cseréltem vele. Én adtam neki egy grafikát, és utánna válogattam, hogy melyiket vigyem el tőle. A falakon, a falak előtti paravánokon és a padlón minden beborított a különféle sítlusú képek sokasága. Ebből az álmomból több kép is megmaradt bennem, de ez a kép, amely egy fehér paravánról damillal lógott le volt az, amelyik a legjobban tetszett, így ezt a képet vittem el magammal...és ha már elvittem magammal az álmomból, gondoltam a valóságban is megfestem magamnak, hogy tényleg az enyém legyen.

Énem fontos része a keresztény hit. Így természetesen - főleg 2009-ben készült - munkáim többségén is visszatükröződik ez. Az utóbbi egy évben pedig már tudatosan készítek a keresztény hit témavilágán alapuló, annak szegmenseit bemutató grafikákat, hogy ezáltal (is) az Írásról "beszélhessek". Ötleteim a Biblia olvasása közben vizuálódnak bennem; néhány setben pedig álmomban látott festményeket, grafikákat festek meg, illetve rajzolok meg.
Szívesen alkalmazom az Írásban megjelenő számos szimbólum ábrázolását, melyek nagy része kizárólagosan a kereszténységhez köthető és ezeket pedig egy tágabb, világi, univerzális jel - szimbólumrendszerbe illesztem bele. A következőkben néhány ilyen szimbólumokat tartalmazó - és álmaimban látott képek alapján - készített munkámat mutatom be részletesebben.

2009. november 7., szombat

Ahogy lentebb, a Témavilágok felsorolásában is olvasható, az eddigi pályám alatt a figuratív ábrázolásmódból - a városképektől - fokozatosan jutottam el az ábrázolt, engem érdekelt témavilágok geometrikus formákra való egyszerűsítésein át, 2009-re egy olyan absztrakt formavilághoz, melyben a látható világ felismerhető formái végleg vagy részben felbomlottak. Három stílusvilág jellemzi 2009 elejétől kezdve készített munkáimat: az absztrakt, és a szimbólumokat magában hordozó geometrikus absztrakt, és a koncept.

Ettől az évtől témavilágom és technikám is megváltozott: az eddigi városképek, és annak részletei eltűntek, illetve az azokhoz köthető sokszorosító grafikai eljárással készült munkák is; helyüket (többek között) a fehér lapokon zselés fekete tollal készített nonfiguratív grafikák vették át. Ezek a grafikák száguldó fekete VONALakkal metszik el, és szövik át a fehér végtelen egy szeletét: a papírt. CSELEKVŐ VONALAK ezek, melyek a halott fehér papírra ÉLETET visznek! Ezeknek a grafikáknak a kompozícióit, belső arányait élet és mozgalmasság járja át. Szeretem, örömöm telt/telik bennük mikor ezeket készítem. Semmi mögöttes tartalmat, és jelentést nem kívántam ezekbe a líraian absztrakt vonalakból felépülő munkákba tenni, ilyet nem hordoznak. Ezt árulják el címeik is: Vonalak 1, 2, 3... :

(http://hladrian.bogspot.com/2009/04/vonalak-1-zseles-toll-papir-2009.html, http://hladrian.blogspot.com/2009/04/vonalak-2-zseles-toll-papir-2009.html, http://hladrian.blogspot.com/2009/04/vonalak-3-zseles-toll-papir-2009.html)

Ugyancsak ettől az évtől kezdve készítem a geometrikus formákba ágyazott szimbólumok felhasználásával a grafikáim egy másik típusát. Ezekben a munkáim többségében fellelhető a keresztény világkép és témavilág. Az olyan fogalmak, mint az újjászületés, véges és végtelen, tudat és psziché, kezdet és vég, stabilitás és rend nem jeleníthetőek meg, illetve képezhetőek le figuratívan se grafikailag, se festészetileg, se szobrászatilag. Így ezek képzőművészeti bemutatására absztrakt, geometria formákat, szimbólumokat használok, amelyek maguk is elvonatkoztatnak a látható valóságtól, így a legjobban tudnak közelíteni is ezekhez az elvont fogalmakhoz. Ezeket a munkáimat
SZIMBOLIKUS ABSZTRAKT munkáknak hívom.

Ezen a szóösszetételem alatt azt értem, hogy azok a geometriai formák melyek ezeken a képeimen megjelennek, nemcsak önmagukat jelentik, hanem egyben örök szimbólumokként is megjelennek a képeken belül, így adva többletjelentést, és "további erőt és sugárzó méltóságot" ezeknek a tökéletes formáknak. Szimbólikus absztrakt képeknek azokat a grafikáimat tartom, melyeket tudatosan úgy alkotok meg, hogy jelentéseket - elsősorban hitbeli jelentéseket - hordozzanak.

Ezek elkészítéséhez fehér papírt, fekete tollat, ceruzát, vonalzót és számológépet használok. Ezek a TISZTA, TÖMÖR EGYÉRTELMŰSÉG kifejezéséhez kellenek. (Egyébként keresztény témavilágú alkotásaim - melyhez a Biblia adta/adja az ötleteket - már pályafutásom legelejétől meg-megjelennek munkáim között.) Grafikáim e típusát fehér lapra, fekete tollal, ceruzával, vagy fekete vagy szürke temperával készítem. Munkáim ezen típusában visszatérő motívum a négyzet, amely szimbólumként van jelen, szimbolizálja a stabilitást, a végességet, a teljességet. Ezek a grafikák közül munkáim egy része egy 70x74 cm-es méretűre vágott lapon jelenik meg, amelyen belül egy négyzet (50x50 cm) adja meg azt a "keretet", amelyen belül megjelenik az adott grafika.
Pl.: Stabilitás - http://hladrian.blogspot.com/2009/08/stabilitas-zseles-toll-papir-70x70-cm.html,
Oltalom - http://hladrian.blogspot.com/2009/10/oltalom-zseles-toll-papir-70x74-cm-2009.html.
Ezen a csoporton belül kell megemlíteni azokat a mozgóképes munkáimat is, melyeket Corel R.A.V.E. programmal készítek. E 1-2 perces munkáimat a fekete vonalakból alkotott geometrikus formák és vonalak mozgó kompozíciója jellemzi. Mögöttes tartalmat - a fent említett "lírai absztraktnak" említett munkáimhoz hasonlóan (Vonalak 1,2...) - szintén nem hordoznak. Tisztán a látvány, a munkában lévő arányok, arányosság tisztasága, rendje, Kepes György által a Látás nyelve című könyvében említett: "dinamikus egyensúly" szépségének bemutatása, és ennek a látványnak az élvezése hajtott ezeknek az animációknak az elkészítésében.
Pl.: Vonalak - http://hladrian.blogspot.com/2009/08/blog-post_25.html,
Stabil csend - http://hladrian.blogspot.com/2009/09/blog-post.html.
Ebbe a típusba - szimbolikus absztrakt - tartoznak még az un. festett grafikáim és a színes grafikáim is (mindkét fajta munkáim általában 70x100 cm-es méretben készülnek), amelyek közül az elsőre azért használom ezt a kifejezést ezekre a típusú munkáimra, mivel valóban festettek, mivel a festészet eszköztárával készültek/készülnek (fehér papírra, fekete vagy szürke temperával, festőszalaggal és szivacshengerrel). De ízig - vérig GRAFIKÁK, mivel a tónusskála végleteiből, illetve annak árnyalataiból állnak.
Pl.: Pozitv - negatív - http://hladrian.blogspot.com/2009/09/blog-post_23.html,
Stabil örökkévalóság - http://hladrian.blogspot.com/2009/10/stabil-orokkevalosag-tempera-papir.html,
A 0. nap - http://hladrian.blogspot.com/2009/10/0.html.
A színes grafikáim szintén keresztény témavilágban készülnek, amelyek kompozícióit geometrikus vonalak között élő színes és fekete-fehér képrészletek, illusztrációk töltik ki, amelyek azt az adott Bibliai részt dolgozzák fel, amelyről szól a grafika.
Pl.: Következmény - http://hladrian.blogspot.com/2009/09/kovetkezmeny-zseles-toll-ceruza-szines.html, Következmények - http://hladrian.blogspot.com/2009/07/kovetkezmenyek-zseles-toll-ceruza-papir.html.

A harmadik stílusvilág, emly szintén az idei évtől jelent meg munkásságomban: a koncept. Ezeket az egyedi grafikákat vonalakból és szövegekből építem fel fehér lapokon fekete tollal, melyek egymást erősítve segítik a munkák értelmezését, és sok esetben filozófiai háttereket is megnyitnak a nézők előtt, és rejtetten utalnak bizonyos elvontabb dolgokra is. A szövegrészletek egy részét különböző könyvekből kölcsönöztem, mig egy másik része ezeknek a mondatoknak saját megfogalmazás. Így ezek az alkotásaim a vizuális jelrendszerünk egyik alapjához - a vonalhoz - annak tiszta egyszerűségéhez térnek vissza, és a szavakhoz, melyek pedig emberi civilizációnk alapjának tekinthetőek. Témavilágukat tekintve ezek a szöveges koncept munkák a gondolatok, érthetőség - értelmetlenség, beszéd, hit, bűn, paradoxon szavak és kifejezések köré írhatóak le talán a legjobban. Pl.: "Sok beszéd van, ami csak a hiábavalóságot szaporítja..." -
http://hladrian.blogspot.com/2009/07/sok-beszed-van-ami-csak-hiabavalosagot.html,
Érthetőség - http://hladrian.blogspot.com/2009/07/erthetoseg-zseles-toll-papir-21x30-cm.html.

2009. november 5., csütörtök

A már előzőekben említett (2002-2008) között készült grafikákkal párhuzamosan, illetve azokból tematikusan és stílusban következő, tematikailag harmadik témavilágba, vagy "stílusvonulatba": a - pályámon belüli tematika szerint - "kezdeti absztraktok" közé sorolhatóak azok a grafikáim, melyek formavilágukat tekintve, a metafizikusnak tekinthető munkáimhoz viszonyítva még tovább "tisztulnak" és egyszerű geometrikus formákra bomlanak (Kompozíció 01, 01B, Kompozíció A1, A2, B1, B2). Lásd az alábbi link alsó része: http://hladrian.blogspot.com/2009_04_01_archive.html

Témavilágok eddigi pályám alatt:
2002-2008 - városképek (grafikák és fotók), jövőképek
2002-2008 - metafizikus grafikák
2002-2008 - kezdeti geometrikus absztrakt munkák (grafikák)
2009-től - koncept, (grafika)
- absztrakt (grafikák és animációk) és
- "szimbolizáló absztrakt" grafikák.
2002-2008 között a lentebb már említett "városképek" mellett, azokkal párhuzamosan olyan metafizikus témájú, stílusú grafikáim is készültek, melyek egyszerűbb, letisztultabb formavilágukkal (Város - Forma: http://hladrian.blogspot.com/2009/04/varos-forma-x3-2005-210.html), továbbá metafizikus álomszerűségükkel (Infomorf, Kapu, Mozdulatlan: http://hladrian.blogspot.com/2009_04_01_archive.html - a link alsó része) és szimbolikus, filozófiai tartalmat hordozó címeikkel (Létra és szögesdrót: http://hladrian.blogspot.com/2009/04/mozdulatlan-x3-2007-25.html) már a későbbiekben készített geometrikus absztrakt, minimalista képeim előzményeinek is tekithetőek.
A munkáimat bemutató blogoldalon (http://hladrian.blogspot.com/) szereplő első munkáim még a gimnázium elvégzése (2001) után és később a főiskolai éveim (2004-2008) alatt készültek, rézkarc, illetve linómetszet műfajában. Ezekben az időkben elsősorban a sci-fi és cyberpunk irodalom érdekelt, amely által 2002-2008 között alkotásaimban is megjelentek a közeljövő szennyezett levegőjű, zsúfolt, mégis magánnyal teli megalopoliszai (Baljóslatú, Hajléktalan, Cyberpunk, Külváros, Haldoklás, Betonbarlangok); vagy éppen a gépesített, és a cybertérbe költözött emberiség által elhagyott világ üres betondzsungelei (Posthuman, Néma város, Elhagyott világ). Némelyik ekkor készült munkámon pedig egy atomháború utáni Föld végtelen, üres tájai, városai is megjelennek (Romok 1-2, Vízió, Always Coca - Cola).

A zárójelben lévő képek megnézhetőek: http://hladrian.blogspot.com/2009_04_01_archive.html